Format Arabic Reader Basooir

Format Modul

Kursus ini akan disampaikan melalui format-format  berikut:

i. Siri video kuliah – tidak melebihi 30 minit setiap satu video
ii. PDF teks disediakan

Jadual Berkala

Pelajaran baru Modul Bahasa Arab akan dimuatnaik pada hari Jumaat setiap minggu.
Pelajar bebas untuk menyusun masa ulangkaji sendiri.

Metode Pengajaran

Pengajaran buku ini akan menyentuh aspek-aspek berikut.

  1. Pemasukan baris.
  2. Huraian perbendaharaan kata yang telah sedia ada.
  3. Huraian tatabahasa yang telah sedia ada.
  4. Terjemahan

Peserta Sasaran

Modul Arabic Reader disediakan  untuk pelbagai  latarbelakang  pelajar, samada :

i. Mereka yang sudah mempunyai asas tetapi tidak lengkap

ii. Mereka yang mampu berbahasa Arab tetapi lemah dalam beberapa aspek nahu dan saraf

iii. Bagi mereka yang belum mempunyai asas bahasa Arab, Modul Arabic Reader diharapkan dapat juga membantu mereka membiasakan diri dengan kalimah-kalimah moden melalui perbendaharaan kata yang dibekalkan dalam teks asal.

Bacaan

Pelajar dinasihatkan agar memiliki buku Tatabahasa  Arab Basooir kerana kursus yang disediakan adalah lanjutan kepada pengajian utama iaitu Tatabahasa Arab. (Akan Datang!)

 

 

 

  • October 8, 2013
  • Basooir