Jumlah Ismiyyah Muannath Lanjutan

Minggu Hadapan

Pelajaran ini bertujuan mengemukakan pelbagai contoh jumlah ismiyyah muannath. Kepelbagaian khabar juga turut disentuh. Perbezaan antara khabar yang mempunyai waw atau tanpa waw menjadi subjek yang disentuh diakhir perbincangannya di samping perbandingan antara jumlah ismiyyah muannath dan jumlah ismiyyah muzakkar.

 

 

 
 
 
prev_ico  Sebelum
  • October 28, 2013
  • Basooir