Bahan Qiraat

Bahan Qiraat

Kursus Bahasa Arab Basooir mempunyai visi agar pelajar kelak akan mempunyai kemampuan untuk membaca dan menggunakan pelbagai material persuratan yang ditulis dalam bahasa Arab samada yang berbentuk turath maupun moden. Oleh itu kursus ini merasakan penting untuk menyediakan beberapa bahan bacaan yang sesuai dengan mempertimbangkan tiga peringkat penting iaitu permulaan, pertengahan dan tinggi. Bahan-bahan yang dipilih akan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti penggunaan kalimah yang kaya, uslub penulisan yang adabi, kandungan yang mendidik dan oleh penulis yang masyhur.

 

Silibus

Antara bahan bacaan yang akan disediakan sebagai bahan pengajian untuk memenuhi matlamat ini ialah seperti berikut:

 
 1. Qisasun Nabiyyin oleh Maulana Abul Hasan Ali An Nadwi
 2. Qiraat Rashidah oleh Maulana Abul Hasan Ali An Nadwi
 3. Arabic Reader oleh Chaim Rabin
 4. Arabic For Scholars of Social Sciences oleh M.A Saleem Khan
 5. Mukhtaraat Min Adabil  Arabi oleh Maulana Abul Hasan Ali An Nadwi
 

Peringkat Permulaan akan mengupas dua buah buku iaitu:

 
 1. Qisasun Nabiyyin Jilid 1, 2, 3 dan 4.
 2. Qiraat Rashidah Jilid 1 dan 2.
 

Peringkat Pertengahan akan mengupas tiga buah buku iaitu:

 
 1. Arabic Reader
 2. Qiraat Raashidah Jilid 3.
 3. Qisasun Nabiyyin Jilid 5
 

Peringkat Tinggi akan mengupas dua buah buku iaitu:

 
 1. Mukhtarat Arabiyah/Arabic For Scholars of Social Sciences
 2. Mukhtaraat Min Adabil  Arabi
 
 
 
prev_ico  Sebelum                                                                                                      Seterusnya  next_ico
 • October 9, 2013
 • Basooir