Reply To: BA25 Latihan: Perkataan كنيسة

Home Forum Bahasa Arab BA25 Latihan: Perkataan كنيسة Reply To: BA25 Latihan: Perkataan كنيسة

#3593
Zaharudin Nawi
Zaharudin Nawi
Keymaster

Mengikut ahli lughah lafaz كنيسة bukan berasal daripada kalimah Arab. Ia berasal daripada bahasa Ibrani iaitu kaniisi كنيسي yang bermakna tempat berkumpul. Mengikut kamus Lisanul Arab asalnya كُنِشْتْ  . Kemudian dijadikan Arab dengan lafaz كنيسة .

  • April 26, 2014
  • Zaharudin Nawi