Reply To: Arabic Grammar

Home Forum Bahasa Arab Arabic Grammar Reply To: Arabic Grammar

#2762
Zaharudin Nawi
Zaharudin Nawi
Keymaster

Di riwayatkan oleh al Tabrani dan al Baihaqi, menurut Ibn Abas r.a Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya “kecintaan kepada Arab kerana tiga perkara kerana aku adalah orang Arab,al Quran adalah berbahasa Arab dan bahasa yang di gunakan oleh penghuni syurga adalah bahasa Arab”

Komen: Hadith ini diriwayatkan melalui sandaran sanad atau isnad Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Isnad Ibnu Abbas sangat bermasalah di sisi ulama hadith. Ada ulama yg mengatakannya sampai ke peringkat maudu (rekaan, fabricated) spt Ibnu Jauzi dan Zahabi. Isnad Abu Hurairah paling tinggi dhaif spt kata Sakhawi dan Iraqi.

  • November 12, 2013
  • Zaharudin Nawi