Reply To: Mubtada Nakirah

Home Forum Bahasa Arab Mubtada Nakirah Reply To: Mubtada Nakirah

#2656
Ku Fara Al-Idrus
Ku Fara Al-Idrus
Moderator

Mubtada tidak boleh nakirah kerana permulaan ayat mesti makrifah(kata nama khas).Tetapi untuk kes-kes tertentu jika(khabarnya terdiri dari frasa jar majrur dan frasa zaraf) membolehkan mubtada sebagai nakirah.Selain menukar kedudukan mubtada,mubtada juga boleh dikekalkan kedudukannya sebagai nakirah dipermulaan ayat tetapi mesti diikuti dengan kata sifat kerana kata sifat tersebut menunjukkan khusus/khas.Ustaz,tolong betulkan kalau salah.Tq.

  • November 6, 2013
  • Ku Fara Al-Idrus