Reply To: Pendapat ttg Qisasun Nabiyyin

Home Forum Qisasun Nabiyin Pendapat ttg Qisasun Nabiyyin Reply To: Pendapat ttg Qisasun Nabiyyin

#2879

Qisasun Nabiyyin ini banyak membantu saya memahami Tatabahasa Arab itu sendiri. Itupun dengan bantuan video-video yang ada dalam Basooir itu. Apabila Ustz menerangkan sesuatu hukum dalam kalimat-kalimat yang terdapat dalam kisah-kisah tersebut rujukan dapat dibuat pada buku tatabahasa. Kita akan lebih faham tentang hukum-hukum itu dan juga penggunaannya. Apabila kita menggunakan buku tatabahasa sahaja, pemahaman kita agak terhad. Bukan nak kata kita tak faham tapi kita banyak membuat andaian yang akhirnya mengelirukan.Seperkara lagi Maulana Abul Hasan hanya mengambil kisah-kisah para nabi yang bersumberkan Hadis dan Al-Quran.

  • November 28, 2013
  • Zulkifli Abu Bakar