Reply To: Selain Qisasun Nabiyyin

Home Forum Qisasun Nabiyin Selain Qisasun Nabiyyin Reply To: Selain Qisasun Nabiyyin

#2880

Beliau merasa perlu menulis Qisasun Nabiyyin ini kerana bimbang dengan perkembangan kanak-kanak dizaman itu yang suka membaca buku-buku berbahasa arab yang bersifat dongeng yang berkisar mengenai haiwan dan cerita-cerita karut. Buku-buku berbahasa Arab yang sesuai untuk kanak-kanak yang berbentuk keagamaan tidak terdapat pada waktu itu sedangkan minat untuk belajar bahasa arab amat tinggi.

Beliau berasa perlu menulis buku-buku bahasa Arab yang sesuai dengan umur kanak-kanak dengan kaedah mudah dan sederhana yang tiada unsur penipuan didalamnya.Kerana itu lah terdapat pengulangan kalimat dengan susunan yang mudah difahami dan beliau berharap buku itu menjadi buku pertama yang dibaca olih anak-anak muslim

  • November 29, 2013
  • Zulkifli Abu Bakar