Ledakan Titik Padu

Teori Big Bang berkesimpulan bahawa alam ini sebenarnya bermula dengan keadaannya bersatu di satu titik. Dalam masa yang sama Al Quran sudah lama memperkatakan bahawa alam semesta ini pada peringkat permulaannya sememangnya bersatu. Teori ini adalah satu pendekatan untuk memahami firman Allah SWT di dalam Al Quran dalam surah Al Anbiya` ayat 30:


 • February 9, 2014
 • Basooir
 • Blog

Sistem Lunar dan Solar

Masyarakat dunia semenjak dahulukala menggunakan tarikh tertentu dalam menetapkan perayaan, upacara, musim, dan berbagai-bagai perkara yang signifikan dalam kehidupan mereka. Oleh itu lahirlah berbagai-bagai sistem takwim dalam sejarah tamadun bangsa. Di antara yang terpenting ialah kalendar yang menggunakan sistem lunar dan sistem solar.


 • January 20, 2014
 • Basooir
 • Blog

Apabila Keburukan Lebih Besar daripada Manfaat

Arak telah dikenali oleh tamadun awal dunia seperti Mesir, China, India, Babylon, dan Greek semenjak beribu-ribu tahun sebelum masihi lagi. Malah penghasilan arak dikatakan bermula semenjak manusia pandai bercucuk tanam dan memelihara binatang.


 • January 20, 2014
 • Basooir
 • Blog

Tiada Haman di Zaman Musa?

Rosetta adalah sebuah bandar pelabuhan di Mesir, terletak kira-kira 65 km daripada Alexandria. Ia dikenali sebagai Rosetta oleh dunia Barat, sebaliknya di Mesir ia terkenal dengan nama Rashid. Bandar ini telah melakarkan sejarah yang amat penting dalam memahami sejarah Mesir dahulu kala.   Dalam tahun 1798 Napoleon Bonaparte telah melancarkan serangan ke atas Mesir.  Setahun […]


 • January 6, 2014
 • Basooir
 • Blog

Bukan Bulan yang Bercahaya.

Ini membuktikan bahwa matahari tidak ubah seperti sebuah lampu yang membakar mengeluarkan cahaya dengan sendiri hasil daripada tindakbalas kimia pada sumbunya.

Sebaliknya bulan, walaupun kelihatan nampak bercahaya, tetapi sebetulnya cahaya itu bukanlah daripada dirinya sendiri.


 • January 5, 2014
 • Basooir
 • Blog