Fatimah binti Muhammad Samarqandi

Seorang wanita fakih
Anak seorang fakih
Suami juga fakih
Itulah Fatimah binti Muhammad Samarqandi

Ayahnya menulis kitab Tuhfatul Fuqaha
Anaknya menghafalnya dan menjadi mufti
Murid ayahnya mensyarahkan Tuhfatul Fuqahah
Beliau menamakannya dgn Bada`i was Sanaai`

Kerana kagum dengannya dijadikan sebab utk melamar
Anaknya Fatimah
Maka lahirlah tiga mufti dan tiga fakih
Fatimah, Muhammad dan Alauddin
kerana kitab dan ilmu

  • January 24, 2013
  • Basooir
  • Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>