Kitab ‘Rahmatullahi l-Wasi’ah’

kitabrahmatullah_fbbasooir

 

Kitab ‘Rahmatullahi l-Wasi’ah’ ini adalah syarah kepada kitab Hujatullahi l-Balighah dalam bahasa Urdu oleh Mufti Saed Palanpuri yang belajar beberapa bahagian daripada kitab Shah Waliyullah ini daripada guru beliau Maulana Qari Tayyib.

 

Saya juga hanya belajar beberapa bahagian dengan Mufti Saed. Kalau dilihat kepada bentuk syarahnya ia bukanlah suatu yg istimewa kerana status kitab Hujatullah itu sendiri sudahpun syarah yang terang benderang. Kemungkinan beberapa term dan mufradat yang digunakan oleh Shah Waliyullah agak klasik sahaja yang nampak kelihatan sukar.

 

Yang lain itu bergantung kepada isti`dad ilmu yang ada pada pembaca. Kitab Maulana Saed ini tidak lebih daripada merungkaikan ibarat teks agar mudah difahami maknanya. Ia juga mengambarkan pengalaman Maulana yang mengajar kitab ini bertahun-tahun yang diabadikan dalam bentuk buku.

 

-Maulana Zaharudin Nawi-

  • December 26, 2013
  • Basooir
  • Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>