Bahasa Arab

Kursus Bahasa Arab Basooir mempunyai objektif yang besar. Ia adalah satu wadah yang disediakan untuk memampukan pelajar menguasai bahasa Arab dalam tiga skill utama iaitu membaca, menulis dan bercakap. Lebih daripada itu ia mempunyai matlamat yang lebih besar iaitu agar pelajar-pelajarnya mampu mengikuti pengajian turath Islam seperti Tafsir, Hadith, Fekah, Sirah, Sastera Arab, Syair dan sebagainya. Oleh itu sukatan yang diatur akan mengikuti tiga peringkat pengajian iaitu Permulaan, Pertengahan dan Lanjutan.

  • January 1, 2013
  • Basooir
  • Lesson

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>