Irab Ayat 6-7 Surah Al-Baqarah

 

 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ 

ام – dinamakan sebagai huruf ‘Ataf dan juga Am Muttasilah. Akan dibincangkan hukumnya dalam bab fawaid.

 

لم تنذرهم – Kalimah لم  mempunyai tiga fungsi (i) huruf nafi, (ii) qalb (tukar) dan (iii) jazam.

Ayat  تنذرهم  mengandungi 3 komponen (i) fi’il mudhari’ yang dijazamkan oleh لم , (ii) fa’ilnya  dhamir mustatir yang wajib disembunyikan (انت). (iii)  ه  dhamir muttasil di tempat nasab maf’ul bihi dengan م  sebagai tanda jamak.

Keseluruhan ayatلم تنذرهم ini ialah jumlah ma’tufah kepada ءأنذرتهم.

 

لا – nafiyiah.

 

يؤمنون – fi’il mudhari’ yang marfu’. Tanda marfu’nya ialah ن manakala و pula ialah fa’ilnya. Ayat يؤمنون berfungsi sebagai khabar yang kedua. Ia juga boleh berfungsi sebagai tafsir kepada ayat sebelumnya. Jika berfungsi sebagai tafsir ia tidak di’irabkan.

 

ختم – fi’il madi

 

الله – fa’il

 

على قلوبهم –kalimah على jar manakala قلوبهم majrur. Jar dan majrur bermuta’alliq dengan ختم

 

وعلى سمعهم – Keseluruhan على سمعهم ataf kepada على قلوبهم di atas.

 

وعلى أبصارهم – Huruf wau dikatakan sebagai waw  isti’nafiyah (tanda pemula ayat baru). Frasa  على أبصارهم terdiri daripada jar dan majrur yang bermuta’alliq dengan satu kalimah yang dihazafkan. Frasa  على أبصارهم ini berfungsi sebagai khabar muqaddam.

 

غشاوة – berfungsi sebagai mubtada’ muakhar kepada frasa على أبصارهم di atas.

 

ولهم – wau ialah huruf ‘ataf. Frasa لهم terdiri daripada jar dan majrur yang bermuta’alliq dengan kalimah yang dihazafkan. Berfungsi sebagai khabar muqaddam juga.

 

عذاب – mubtada’ muakharnya.

 

عظيم – na’at atau sifat kepada عذاب dan ayat ولهم عذاب عظيم jumlah ma’tufah kepada ayat sebelumnya iaitu وعلى أبصارهم غشاوة.

 

 

  • August 21, 2013
  • Basooir
  • Lesson

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>