Karya-Karya Tentang Irab Al-Quran

 

Ulama-ulama mula mengarang kitab-kitab Irab Al-Quran bila menyedari Al-Quran sebagai Kitab Allah Ta`ala dan  kepentingan Al-Quran sebagai asas kepada pemeliharaan bahasa Arab yang asli. Antara kitab-kitab tersebut:

 

i)   Al-Bayan Fi Gharib Irab Al-Quran – Abu Barakat, Abdul Rahman bin Abu Said Al-Anbari (w. 577H)

 

ii)  Al-Farid Fi Irab Al-Quran Al-Majid – Husin bin Abu Al-‘Iz Al-Hamdani (w. 643H)

 

iii) Irab Thalathina Surah Min Al-Quran – Ibn Khalawaih (w. 370H)

 

iv) Irab Al-Fatihah – Muafiquddin Abdul Latif Al-Baghdadi (w. 629H)

 

v)  Al-Tanbih (Irab Al Juz Al-Akhir Min Al-Quran) –  Ishaq bin Mahmud bin Hamzah, murid Ibn Malik

 

vi) Irab Musykil Al-Quran – Makkiy bin Abu Talib Al-Qaisiy (w. 437H)

 

vii) Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran – Ali bin Ibrahim All-Hufi An-Nahwi (w. 330H)

 

viii) Al-Tibyan – Al-‘Akbari (w. 616H)

 

ix) Al-Mujid Fi Irab Al-Quran Al-Majid – Ibrahim bin Muhammad Al-Safaaqusi (w. 742H)

 

x)  Al-Durr Al-Masun – Al-Samin Al-Halabi (w. 756H)

 

xi) Al-Mulakhas Fi Irab Al-Quran – Yahya bin Ali Al-Tabrizi (w. 502H)

 
 

Karya-Karya tentang Ma`ani, Mushkil  dan Majaz Al-Quran.

 

Perbincangan sekarang  tertumpu kepada ma`ani Al-Quran – pada kedudukan paling  utama –iaitu  berkenaan irab Al-Quran dan keterangannya. Ulama-ulama telah mengadun beberapa kitab yang ditinggalkan oleh para Salaf (rahimahumullah) di dalam bidang ini. Hasilnya buku-buku mereka telah menjadi satu perpustakaan yang besar. Antara karangan mereka berkenaan dengan ini ialah:

 

i)  Ma’ani Al-Quran – Al-Fara’ dan selainnya.

 

ii) Riyadhah Al-alsinah Fi Irab Al-Quran – Abu Bakar bin Ashtah Al-Asbahani

 

iii) Ma’ani Al-Quran wa Tafsiruhu wa Musykiluhu – Ali bin Isa bin Daud Al-Jarah Al-Wazir

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • July 26, 2013
  • Basooir
  • Lesson / Tafaqquh

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>