Tatabahasa Berjadual 04

Mulhaqat Nahu.

Jenis-jenis ayat dan pembahagiannya. Dalam Bahasa Arab, ayat ialah kalimah-kalimah yang disusun untuk memberikan makna tentang sesuatu. Kombinasi kalimah ini dinamakan murakkab. Murakkab terbahagi kepada dua iaitu Murakkab Kalami dan Murakkab Ghair Kalami. Manakala murakkab kalami iaitu ayat atau ‘jumlah’ dibahagikan kepada bentuk ismiyyah atau fi’liyyah bergantung kepada strukturnya. Pada pelajaran minggu ini dibincangkan jenis-jenis ayat yang terdedah kepada hukum i’rab dan juga ayat-ayat yang bebas daripadanya. Pelajaran m/s 15.

 

  • March 17, 2013
  • Basooir
  • Lesson / Bahasa

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>