Perincian I’rab Fi’il

Apa yang perlu disebut pada i’rab fi’il? Aspek-aspek berikut perlu diperhatikan apabila melakukan i’rab pada fi’il. Sighahnya perlu ditentukan samada madhi, mudhari’ atau berbentuk perintah (amar). Kemudian diperincikan jenisnya. Adakah ia ma’ruf, majhul, jenis yang naqis atau seumpamanya. Barulah ditentukan irabnya samada ia berkeadaan marfu’, mansub atau majzum. Pada peringkat ini perlu juga dinyatakan tanda-tanda yang zahir mahupun muqaddar bagi keadaan i’rab itu . Sekiranya binaannya mabni, perlu diterangkan harakatnya samada secara zahir atau takdir.

Pelajaran m/s 17

 

  • April 15, 2013
  • Basooir
  • Lesson / Bahasa

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>