Bab Pertama: Huruf Jar 01

 

Syarah Miatu Amil (MedQ) 6MB

 

  • July 23, 2014
  • Basooir
  • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Discuss

Zaharudin Nawi

Penambahan

Minit 10:16

على ما ألفه......
Jar dan majrur menjadi hal kepada العوامل
Iaitu العوامل مُبَيَّنَةً عَلى ما ألفه
Asalnya jar dan majrur bermuta`lliq dgn hal (مُبَيَّنَةً )

 

Minit 10:27

Sheikh gelaran untuk samada
1- Guru Tarikat
2- Orang yang hebat dan sempurna dalam sesuatu bidang.

Oleh itu Abdul Qahir Jurjani adalah sheikh dalam bidang ilmu Nahu dan Ma`ani (balgahah)

 

Minit 10:36

Imam ertinya yang diikuti atau yang menunjukkan jalan.

Selain beliau imam-imam dalam bidang nahu adalah seperti Sibawaih, Akhfash, Ibnu Jinni, Abu Ali Farsi, Zamakshari dsb.

Biasanya bila disebut imam dalam nahu ia merujuk kepada Sibawaih.

 

Minit 14:35

kasrah لفظية dan معنوية juga dibolehkan jika ia menjadi badal kepada عامل

 

Minit 15:21

منها berfungsi sebagai hal kepada اللفظية .
Boleh ditakdirkan sebagai
1- فاللفظية ثابِتَةً منها
2- فاللفظية كائنةً منها

 

Minit 17:53

منها berfungsi sebagai hal kepadadan السماعية.
Boleh ditakdirkan sebagai
1- فالسماعية ثايتةً منها
2- فالسماعية كائنةً منها

 

Minit 19:10

Ralat sebutan khabar sebenarnya mubtada. Maksudnya hal kepada mubtada. Mubtada menjadi ذو الحال. Manakala منها bermutalliq dengan kalimah seperti sabitatn, ka`inatan dsb yang dihazafkan yang berfungsi sebagai hal yang sebenarnya.

 

Minit 25:53

Fa pada فقط juga dinamakan fa fasihah (فصيحة).  Erti fasihah yang jelas kerana ia menjelaskan hakikat sebenar. Hakikatnya ialah ada syarat yang dihazafkan. Jika ayat syarat dilengkapkan maka fa ini menjadi fa jaza`iyah (جزائية).

Takdirnya:
إذا جررت بها الاسم فحسبك
atau
إذا جررت بها الاسم فحسبك الجر
Jika kamu jarkan isim dengan huruf-huruf itu maka itu sudah memadai untuk kamu.


Zaharudin Nawi

Minit 10:36 Imam ertinya yang diikuti atau yang menunjukkan jalan. Selain beliau imam-imam dalam bidang nahu adalah seperti Sibawaih, Akhfash, Ibnu Jinni, Abu Ali Farsi, Zamakshari dsb. Biasanya bila disebut imam dalam nahu ia merujuk kepada Sibawaih.


Zaharudin Nawi

Minit 10:27

Sheikh gelaran untuk samada
1- Guru Tarikat
2- Orang yang hebat dan sempurna dalam sesuatu bidang.

Oleh itu Abdul Qahir Jurjani adalah sheikh dalam bidang ilmu Nahu dan Ma`ani (balgahah)



Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>