Pensyariatan Percangahan dengan orang Bukan Islam daripada Perspektif Sunnah Nabawiyyah

Mashruuiyyat Mukhaalafah Ghair al Muslimiin wa Dhawaabituhaa fi Dhau al Sunnah al Nabawiyyah.

Legatimacy of Distinction from non-Muslims and Its Principles in the Light of Sunnah.

Tesis ini mengumpulkan hadith-hadith dari berbagai sumber kitab hadith yang menyentuh tentang arahan Rasulullah saw terhadap umatnya mencanggahi perbuatan orang kafir dari berbagai-bagai sudut samada dalam aspek akidah, ibadat, adab-adab kemasyrakatan, muamalat dan sebagainya. Di bahagian akhir tesis ini pengkaji cuba menganalisa bentuk-bentuk larangan tersebut berpandukan kaedah-kaedah yang ditetapkan dalam memahami nas hadith. Tesis ini adalah hasil kajian Ustazah Zunaidah Marzuki di peringkat master.

  • December 31, 2012
  • Basooir
  • Lesson / Penyelidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>