Usaha Menghidupkan Pengajian Kutub Turath di Sri Petaling

 

Petikan dari artikel ini:

 

…Dalam pengajian hadith yang dikenali “Daurah al-Hadith”, antara kitab-kitab yang dipelajari ialah Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah (sebahagian sahaja), Sunan al-Nasa’i (sebahagian sahaja), al-Muwatta’ Malik, al-Shama’il al-Tirmidhi, Mishkat al-Masabih,Nukhbat al-Fikar li al-Hafiz Ibn Hajar, Taysir Mustalah al-Hadith, Matan al-Bayquniyah, al-Arba’in al-Nawawiyah, Riyad al-Salihin.

 

Para graduan diharap memiliki kebolehan atau kemahiran yang mantap, mahir dan lengkap dalam pelbagai ilmu agama. Justeru pihak madrasah telah menetapkan sukatan pengajian dengan kitab-kitab setiap jurusan ilmu dan lapangan termasuk al-Tafsir, al-Hadith, Usul keduanya, Fiqh dan usulnya, al-Aqa’id, al-Sarf, al-Nahw, al-Balaghah, al-Adab, al-Mantiq, dan lain-lain. Kitab-kitab berkenaan antaranya ialah seperti berikut….”

 

Artikel oleh Abdul Hamid Chin dan Ahamad Asmadi Sakat.

 

Muat turun PDF di sini.

Usaha Menghidupkan Pengajian Kutub Turath di Madrasah Miftah, Sri Petaling

  • September 18, 2013
  • Zaharudin Nawi
  • Lesson / Penyelidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>