Fauzul Kabir – Ulum Quran dan Usul Tafsir

Power Point slide pengajian Fauzul Kabir kelas pengenalan


 • March 31, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

 • March 30, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Modul Premium

QN50 Hasad Syaitan

Setelah ketiadaan Adam as zuriatnya masih taat kepada Allah. Mereka menyembah Allah dan tidak menyengutukanNya. Zuriat Adam as umpama umat yang satu. Iblis dan zuriatnya tidak meredai hal ini terus berlaku. Mereka tidak akan reda zuriat Adam as akan terus masuk syurga sementara mereka pula akan masuk neraka. Tidakkah Iblis dicampakkan dari syurga kerana tidak sujud hormat kepada Adam. Tidakkah Iblis telah dilaknat kerana Adam. Inilah peluang untuk mereka menuntut bela.


 • March 30, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Langganan

Modul Premium

BA52 Khabar Laisa – Tathniah dan Jamak Muzakkar Salim

Pelajaran Tatabahasa Arab BA52 minggu ini menyentuh tentang tajuk “Khabar Laisa Isim Tathniah dan Jamak Muzakar Salim. Perubahan berlaku dari segi huruf bukan lagi sudut harakat atau baris.


 • March 24, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Langganan

IA53 Balaghah Ayat 31-33

Pelajaran Irab Quran siri ke-53 minggu ini menyentuh tentang unsur-unsur Balaghah yang terdapat dalam ayat 31-33 daripada surah Al-Baqarah. Iaitu ciri-ciri Thibaq (طباق) pada lafaz seperti سموات dan أرض begitu juga تبدون dan تكتمون. Ahli Balghah juga menamakannya sebagai tadhad (تضاد) atau takafu` (تكافؤ). Ciri-ciri ini menambahkan keindahan susun makna Al-Quran yang menggabungkan dua lafaz yang berlawanan di satu tempat. Semoga pengajian ini dapat menambahkan maklumat kepada kita tentang kemukjizatan al-Quran dari sudut bahasa.


 • March 17, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh