Modul Premium

BA51 Khabar Laisa – Irab Isim Mufrad, Jamak Taksir dan Jamak Muannath Salim

Pelajaran Tatabahasa Arab Basooir BA51 minggu ini menyentuh tentang tajuk “Khabar Laisa Isim Mufrad, Jamak Taksir dan Jamak Muannath Salim”. Tajuk ini berkenaan dengan irab khabar ليس. Isim ليس tetap seperti keadaan sebelum kemasukan ليس manakala yang berubah hanyalah khabar jumlah ismiyyah selepas kemasukan ليس . Bentuk mufrad, jamak taksir dan jamak muannath salim diletakkan dalam kategori yang sama kerana ia berubah dari sudut harakat atau baris. Semoga pelajaran ini sedikit sebanyak dapat membantu anda memahami struktur tatabahasa Arab dan bagaimana mengaplikasinya dalam penulisan, pembacaan dan perbualan.


 • March 17, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Langganan

Modul Premium

 • March 2, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Langganan

Modul Premium

 • December 12, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Langganan

Modul Premium

 • November 7, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Langganan / Tafaqquh

Modul Premium

Mutabaqah Dhamir Munfasil & Fa`il dan Naib Fa`il

Tatabahasa Arab Basooir (BA47) adalah sambungan tentang Dhamir Munfasil. Kali ini berkenaan hubungan dhamir munfasil dengan fa`il dan naib fa`il. Apakah bentuk-bentuk struktur ayat bahasa Arab yang diwakili oleh dhamir munfasil sebagai fa`il dan naib fa`il kepada kata kerja?


 • October 21, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Langganan