Kajian tentang Tafsir “Abr al Athir” dan Metod Sonhaji dalam Tafsir Al-Quran

A Study of Tafsir Abr al Athir and Sonhaji`s Methodology in Tafsir. Tesis Phd berbahasa Inggeris ini ditulis oleh Prof. Dr Zulkifly berkenaan dengan kajian ke atas kitab Tafsir yang ditulis dalam bahasa Melayu oleh Sonhaji, seorang ulama nusantara. Ia menyentuh tentang metod yang dipilih oleh Sonhaji dalam menerangkan ayat-ayat al-Quran. Permulaan tajuk mengemukakan biodata […]


  • December 31, 2012
  • Basooir
  • Lesson / Penyelidikan

Pensyariatan Percangahan dengan orang Bukan Islam daripada Perspektif Sunnah Nabawiyyah

Mashruuiyyat Mukhaalafah Ghair al Muslimiin wa Dhawaabituhaa fi Dhau al Sunnah al Nabawiyyah. Legatimacy of Distinction from non-Muslims and Its Principles in the Light of Sunnah. Tesis ini mengumpulkan hadith-hadith dari berbagai sumber kitab hadith yang menyentuh tentang arahan Rasulullah saw terhadap umatnya mencanggahi perbuatan orang kafir dari berbagai-bagai sudut samada dalam aspek akidah, ibadat, […]


  • December 31, 2012
  • Basooir
  • Lesson / Penyelidikan

Hadith Risalah “Hakikat Tarikat daripada Perspektif Sunnah” Satu Analisa

Ahaadith Risaalah “Haqiiqah al Toriiqah min al Sunnah al Aniiqah, Diraasah Tahliiliyah Naqdiyah. The Hadiths of the Risalah “The Truth of Sufi Tariqah from the Elegant Sunnah” An Analaytical Study. Tesis master ini adalah hasil kajian Ustaz Zaharudin bin Nawi ke atas sebuah risalah yang di karang oleh seorang ulama India yang masyhur Maulana Ashraf […]


  • December 31, 2012
  • Basooir
  • Lesson / Penyelidikan