Fauzul Kabir – Biografi Shah Waliyullah Dehlawi

Slide kelas pengenalan Fauzul Kabir.


 • March 31, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Fauzul Kabir – Ulum Quran dan Usul Tafsir

Power Point slide pengajian Fauzul Kabir kelas pengenalan


 • March 31, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

 • March 30, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

IA53 Balaghah Ayat 31-33

Pelajaran Irab Quran siri ke-53 minggu ini menyentuh tentang unsur-unsur Balaghah yang terdapat dalam ayat 31-33 daripada surah Al-Baqarah. Iaitu ciri-ciri Thibaq (طباق) pada lafaz seperti سموات dan أرض begitu juga تبدون dan تكتمون. Ahli Balghah juga menamakannya sebagai tadhad (تضاد) atau takafu` (تكافؤ). Ciri-ciri ini menambahkan keindahan susun makna Al-Quran yang menggabungkan dua lafaz yang berlawanan di satu tempat. Semoga pengajian ini dapat menambahkan maklumat kepada kita tentang kemukjizatan al-Quran dari sudut bahasa.


 • March 17, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Modul Premium

QN49 Selepas Adam

Pelajaran َQisasun Nabiyyin Lil Atfal (QN49) jilid yang kedua memaparkan kisah apa yang berlaku selepas Adam as. Allah telah memberkati zuriat Adam as. Mereka semakin ramai dan bertebaran di atas muka bumi. Mereka mula mendiami kampung-kampung dan pekan-pekan. Mula bercucuk tanam. Mereka masih mengikuti agama bapa mereka Adam as. Mereka menyembah Allah dan tidak mensyirikannya. Mereka umpama umat yang satu. Bapa mereka satu. Tuhan mereka satu.


 • March 17, 2015
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh