Muqaddimah dan Bab Pertama: Ulum Khamsah

Pelajaran Fauzul Kabir minggu ini merangkumi Muqaddimah kitab dan Bab Pertama kitab yang membincangkan Ulum Khamsah; 5 ilmu utama yang terkandung di dalam Al-Quran menurut Shah Waliyullah.


 • July 25, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Bab Pertama: Huruf Jar 01

Bahagian Amil pertama yang dibincangkan ialah Huruf Jar dan perinciannya.


 • July 23, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Pembahagian Amil

Pembahagian 100 amil mengikut jenis-jenisnya


 • July 23, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Muqaddimah Miatul Amil

Muqaddimah kepada Kitab syarah Miatul Amil


 • July 23, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Lughah Ayat 28 & 29

Pengajian Irab Quran Sheikh Darwish siri ke-51


 • June 2, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh