Lughah Ayat 18-20

Irab Quran 39


 • March 31, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Tafaqquh

 • March 31, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Tafaqquh

 • March 31, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Tafaqquh

Lughah Ayat 16-17 Al Baqarah

Pelajaran membincangkan bahagian lughah pada Ayat 16-17 Surah Al-Baqarah.


 • January 29, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Tafaqquh

Balaghah dan Fawaid Ayat 14-15 Al Baqarah

Orang munafiq bercakap dengan orang mukmin dengan menggunakan Jumlah Fi’liyyah آمَنَّا (Ayat Kata Kerja). Manakala bila mereka bercakap dengan pembesar-pembesar (syaitan-syaitan) mereka, mereka menggunakan Jumlah Ismiyyah اِنَّا مَعَكُمْ (Ayat Kata Nama). Jumlah Ismiyyah lebih sabit berbanding Jumlah Fi’liyyah (yang bersifat tajaddud, sentiasa dibaharui). Ini membuktikan iman mereka yang singkat tempohnya.


 • January 21, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Tafaqquh