Ilmu Jadal: Musyrikin 02

Penerangan tentang pensyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan contoh-contohnya.


 • October 15, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Ilmu Jadal: Musyrikin 01

Fauzul Kabir bab pertama Ilmu Khamsah. Perbincangan Ilmu Jadal di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kaum musyrikin


 • October 15, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Bab Pertama: Huruf Jar 02

Pengajian kitab “Syarah Miatu Amil” minggu ini membicarakan tentang amil Jar iaitu huruf mim dan lam. Banyak fungsi mim dan lam dalam kalam Arab. Pengarang tidak mengemukakan kesemua fungsi-fungsi tersebut tetapi memadai untuk dijadikan batu loncatan untuk meneroka maklumat tentangnya dalam kitab-kitab besar yang lain.


 • August 22, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Langganan / Tafaqquh

Muqaddimah dan Bab Pertama: Ulum Khamsah

Pelajaran Fauzul Kabir minggu ini merangkumi Muqaddimah kitab dan Bab Pertama kitab yang membincangkan Ulum Khamsah; 5 ilmu utama yang terkandung di dalam Al-Quran menurut Shah Waliyullah.


 • July 25, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh

Bab Pertama: Huruf Jar 01

Bahagian Amil pertama yang dibincangkan ialah Huruf Jar dan perinciannya.


 • July 23, 2014
 • Basooir
 • Lesson / Bahasa / Tafaqquh