Website Basooir

Bersesuaian dengan maknanya yang pelbagai tetapi menjuruskan kepada makna penerang maka Laman Website Basooir bercita-cita agar dapat menjadi pembimbing kepada mereka yang dahagakan ilmu yang boleh membawa mereka mengenal Allah, RasulNya, khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh tamadun Islam dan seterusnya beramal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

  • December 26, 2012
  • Basooir