Halatuju Basooir

“Ke Arah Memahami Legasi Ilmu Turath Islam “

Kursus bahasa Arab dan kitab-kitab turath secara online.

 

Misi & Visi

Basooir bermatlamat menyediakan wacana intelektual Islam, kesedaran serta penyebarannya kepada orang ramai dengan menggunakan pendekatan moden melalui pemahaman mereka terhadap kitab-kitab bernilai ilmiah daripada warisan atau turath Islam .

 

Wasilah

Untuk mencapai matlamat dan objektifnya, Basooir akan menganjurkan siri-siri pembelajaran melalui Kelas Bahasa, Kelas Tafaqquh, Sumber Multimedia dan sumber Penyelidikan.

  • December 26, 2012
  • Basooir