Kelas Tafaqquh

Kelas Tafaqquh adalah matlamat utama Madrasah Basooir. Kelas ini akan menyediakan empat peringkat pembelajaran:

 

Peringkat Asas. Iaitu pembelajaran kitab-kitab turath asas seperti Ilmu Nahu, Ilmu Saraf, Ilmu Balaghah, Ilmu Mantik, Sastera Arab (Adabul Arabi) dan Syair Arab .

 

Peringkat Pertengahan. Iaitu merangkumi pembelajaran kitab-kitab turath asas tentang ilmu Hadis, Tafsir dan Fiqh.

 

Peringkat Tinggi. Iaitu merangkumi pembelajaran kitab-kitab turath tinggi berkenaan Tafsir, Akidah, Fiqh dan kitab Hadis bukan utama.

 

Peringkat Lanjutan. Iaitu merangkumi pembelajaran kitab-kitab utama Hadith seperti kitab Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Muawatta`, Syarah Ma `ani Athar dan Syamail Tirmizi.

  • December 26, 2012
  • Basooir