Multimedia

Talian website Basooir dari semasa ke semasa akan menyediakan perkidmatan multimedia dalam bentuk pengajian khusus seperti audio pelbagai syarahan kitab turath oleh ulama dunia Melayu dan ulama-ulama lain yang terkemuka di dunia, dakwah seperti ucapan tokoh-tokoh Islam sedunia, dan amalan seperti bacaan Al-Quran, doa-doa, zikir-zikir dan sebagainya.

  • December 26, 2012
  • Basooir