Penyelidikan

Madrasah Basooir online akan menyediakan perkhidmatan menyampaikan maklumat tentang bahan-bahan penyelidikan seperti kertas projek, kertas kerja seminar, tugasan, tesis dan apa jua bahan ilmiah, terutama yang menyentuh tentang ilmu turath Islam, di samping berkongsi menyediakan maklumat dan pengumuman akademik terkini yang diberikan oleh sumber-sumber lain.

  • December 26, 2012
  • Basooir