Epitomologi

Epitomologi

Asal kalimah Basooir بَصَائِرُ ialah jamak kepada بَصِيرَةٌ  basiiroh. Menurut kamus, بَصِيرَةٌ basiiroh bermakna penglihatan. Penglihatan yang dimaksudkan di sini ialah penglihatan maknawi seperti mata hati dan fikiran. Dalam bahasa Inggeris  بَصِيرَةٌ  basiiroh bermakna insight, mental perception, mental vision; the perceptive faculty of the mind.

 

Tafsir

Mengikut ulama tafsir, Basooir بَصَائِرُ termasuk di kalangan nama-nama Al-Quran. Penamaan ini datang dari fungsi Al-Quran kerana antara fungsi Al-Quran ialah sebagai mata hati kepada manusia untuk melihat kebenaran di celah-celah kebatilan yang menguasai. Penglihatan yang dimaksudkan ialah cahaya atau nur iman. Antara tafsiran lain ulama tafsir tentang Basooir ialah:

 

مَعَالِمُ  iaitu petunjuk, pedoman, milestone

 

بَرَاهِينُ وَدَلاَئِلُ  iaitu bukti-bukti dan dalil-dalil

 

بَيَانٌ  iaitu keterangan

 

دَعْوَةٌ وَكَرَامَةٌ  iaitu seruan dan kemuliaan

  • December 20, 2012
  • Basooir