Mukhtarat Arabiyah/Arabic For Scholars of Social Sciences

Buku ini disediakan khas untuk tujuan akedemik. Ia mengandungi artikel-artikel dari berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan seperti kewartawanan, politik, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, pendidikan, psikologi dan pengetahuan am. Kesemua ini dianggap sebagai ilmu sains sosial. Ia mencangkumi bidang yang khusus dengan istilah-istilah yang khusus mengikut bidang masing-masing. Buku yang tidak berbaris ini mengandung 200 keratan artikel-artikel pendek yang dibahagikan mengikut taburan berikut.

 

Bidang

Bilangan Artikel

Kewartawanan

50

Politik

25

Ekonomi

25

Sejarah

25

Sosial

25

Pendidikan dan Psikologi

25

Geografi

15

Pengetahuan Am

10

 

Objektif pengajaran buku ini ialah agar pelajar dapat meneroka pelbagai maklumat berbahasa Arab melalui bahan-bahan bacaan moden yang terdapat dalam akhbar, journal, majalah, internet dan sebagainya yang dipaparkan samada dalam bentuk buku, makalah, tesis dan seumpamanya.

 

Metode pengajaran Basooir berkenaan buku ini akan menyentuh aspek-aspek berikut.

  1. Pemasukan baris.
  2. Huraian perbendaharaan kata.
  3. Terjemahan
 
 
 
prev_ico  Sebelum
  • October 9, 2013
  • Basooir